loga fhw vspj
Název projektu:
Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu
Spolupracující školy
Kontaktní osoby
  • RNDr. Eva Janoušková Ph.D., VŠPJ Jihlava - vedoucí projektu, janouskova@vspj.cz
  • FH-Prof. Mag. Michael Mair, FH Wien - Institutsleiter fr Tourismus-Management, michael.mair@fh-wien.ac.at
  • Ing. Radmila Rysová VŠPJ Jihlava - projektový manažer, rysova@vspj.cz
Popis projektu
Cestovní ruch má v Rakousko - českém příhraničním regionu vysoký potenciál v podobě přírodního bohatství i kulturních památek, rozvíjí se agroturistika, budují nové cyklotrasy, které spojují obě země. Stále platí problém chybějícího příhraničního managementu a marketingu turistických cílů.

Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro setkávání odborníků, akademických pracovníků a studentů. Studenti vysokých škol profesně orientovaných na cestovní ruch získají možnost poznat problémy praxe a také prezentovat výsledky své práce na odborném fóru. Přínosem budou nejen setkání, výměna odborných zkušeností a získání kontaktů na mezinárodní úrovni, ale i příležitost publikovat v mezinárodním recenzovaném sborníku.

Cestovní ruch je stále významnější aktivitou světového hospodářství. Změny v tomto odvětví vyvolávají potřebu pružné reakce ze strany škol, které cestovní ruch vyučují. Je důležité, aby studenti měli během studia co nejvíce možností poznat tento obor z různých hledisek. Takovou příležitostí je pořádání společných česko - rakouských studentských workshopů. Budou se konat jedenkrát za rok, střídavě na FH Wien (Institut für Tourismus-Management) a na VŠP Jihlava (Katedra cestovního ruchu). Dále je nezbytné, aby docházelo k setkávání odborníků a akademické veřejnosti. Lidé, kteří jakýmkoliv způsobem působí v cestovním ruchu, zvláště v příhraničních oblastech podobného charakteru, by měli mít možnost výměny zkušeností. Vysoké školy, které vzdělávají studenty v cestovním ruchu, jsou ideálním místem realizace takových setkání.

Uspořádání společné mezinárodní konference k aktuálním problémům cestovního ruchu bude každoročním vyvrcholením spolupráce v rámci projektu. Střídavě bude konference probíhat na VŠP Jihlava (Katedra cestovního ruchu) a na FH Wien (Institut für Tourismus-Management). Na konferenci také představí zástupci studentských týmů výsledky workshopů. Výstupem konference bude společný recenzovaný sborník (v německém i českém jazyce). Pro učitele je významná výměna zkušeností s výukou oboru cestovní ruch v zahraničí. Ta bude vždy dvakrát do roka probíhat formou výměnných pobytů akademických pracovníků na partnerské škole.