loga fhw vspj
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU
na téma „Kulturní cestovní ruch“
3. a 4. března 2010
v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava