loga fhw vspj
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Nové trendy a technologie v cestovním ruchu
29. února - 1. března 2012
v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava